Szpital Bocheński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

Szpital Bocheński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ,”Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Adres: ul. Krakowska 31
Telefon: 14 61 53 400

 


Lista Oddziałów


Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdzialem Kardiologicznym

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Tomasz Porębski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Furtak

Kontakt telefoniczny:

Centrala Szpitala – 14 61 53 400
Dyżurka lekarska II p. – 14 61 53 317
Dyżurka lekarska III p. – 14 61 53 321
Dyżurka pielęgniarska II p. – 14 61 53 319
Dyżurka pielęgniarska III p. – 14 61 53 322
Sekretariat Oddziału – 14 61 53 326/325


Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. dr n med. Łukasz Strzępek
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Paulina Jachimek

Kontakt telefoniczny:
Centrala Szpitala – 14 61 53 400
Dyżurka lekarska – 14 61 53 251
Dyżurka pielęgniarska chirurgii– 14 61 53 254
Dyżurka pielęgniarska ortopedii – 14 61 53 382
Sekretariat Oddziału – 14 61 53 335


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Marcin Kaźmierski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aneta Średniawa

Kontakt telefoniczny:
Centrala Szpitala – 14 61 53 400
Dyżurka lekarska – 14 61 53 252
Sala Intensywnej Terapii – 14 61 53 255


Oddział Położniczo – Ginekologiczny

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Norbert Majewski
Położna Oddziałowa Ginekologii: mgr Iwona Jawor
Położna Oddziałowa Położnictwa z Blokiem Porodowym: mgr Anna Bielewicz

Kontakt telefoniczny:
Centrala Szpitala – 14 61 53 400
Dyżurka lekarska – 14 61 53 270
Dyżurka pielęgniarska O. Ginekologiczny – 14 61 53 275
Dyżurka położnych O. Położniczy – 14 61 53 292
Blok porodowy – 14 61 53 294
Oddział położniczy porodówka – 14 61 53 296


Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka im. WOŚP

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med Joanna Hurkała
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Jaworska

Kontakt telefoniczny:
Centrala Szpitala – 14 61 53 400
Dyżurka lekarska – 14 61 53 299
Dyżurka pielęgniarska – 14 61 53 291
Sekretariat oddziału – 14 61 53 329


Oddział Dziecięcy

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Beata Zahradnik-Stopczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Lisak

Kontakt telefoniczny:
Centrala Szpitala – 14 61 53 400
Dyżurka lekarska – 14 61 53 313
Dyżurka pielęgniarska – 14 61 53 315
Sekretariat Oddziału – 14 61 53 316


Oddział Ratunkowy

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Jarosław Gucwa
Pielęgniarz Oddziałowy SOR: Bartłomiej Czyż
Pielęgniarka Oddziałowa ZRM: Barbara Przyborowska

Kontakt telefoniczny:
Centrala Szpitala – 14 61 53 400
Sala Obserwacyjna – 608 424 068
Obszar Segregacji – 662 021 207
Sekretariat Oddziału – 14 61 53 306


Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Ordynator Oddziału: lek. med. Bogdan Szymczyk
Pielęgniarka Oddziałowa: Urszula Maślak

Kontakt telefoniczny:
Centrala Szpitala – 14 61 53 400
Dyżurka lekarska – 14 61 53 276
Dyżurka pielęgniarska – 14 61 53 276
Sekretariat Oddziału – 14 61 53 276


Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. Mateusz Job
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Fiołek-Kałka

Kontakt telefoniczny:
Centrala Szpitala – 14 61 53 400
Dyżurka lekarska – 14 61 53 287
Dyżurka pielęgniarska Ortopedii – 14 61 53 277
Sekretariat Oddziału – 14 61 53 335


Lista Poradni Specjalistycznych


Poradnia chirurgiczna

Numer telefonu: 14 61 53 307

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 07:30-20:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-19:00


Poradnia dla kobiet

Numer telefonu: 14 61 53 269

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 12:00-14:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-14:00


Poradnia onkologiczna

Numer telefonu: 14 61 53 307

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 07:30-20:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-19:00


Poradnia rehabilitacji leczniczej

Numer telefonu: 14 612 44 45

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek: 07:30-12:00
Wtorek: 14:00-17:00
Środa: 07:30-12:00
Czwartek: 07:30-12:00
Piątek: 14:00-17:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 12:00-14:00
Wtorek: 12:00-14:00
Środa: 12:00-14:00
Czwartek: 16:30-18:00
Piątek: 12:00-14:00


Poradnia rehabilitacji leczniczej

Numer telefonu: 14 612 44 45

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek: 07:30-12:00
Wtorek: 14:00-17:00
Środa: 07:30-12:00
Czwartek: 07:30-12:00
Piątek: 14:00-17:00


Poradnia chorób płuc

Numer telefonu: 14 612 20 52

Dni i godziny rejestracji:
Wtorek: 08:00-18:00
Czwartek: 12:00-18:00
Piątek: 08:00-12:00


Poradnia kardiologiczna

Numer telefonu: 14 615 33 07

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 07:30-20:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-19:00


Poradnia neonatologiczna

Numer telefonu: 14 615 33 07

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 07:30-20:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-19:00


Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Numer telefonu: 14 61 53 307

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 07:30-20:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-19:00


Poradnia reumatologiczna

Numer telefonu: 14 615 33 07

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 07:30-20:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-19:00


Poradnia dermatologiczna

Numer telefonu: 14 61 53 307

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 07:30-20:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-19:00


Poradnia logopedyczna

Numer telefonu: 14 615 33 07

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 07:30-20:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-19:00


Poradnia Pediatryczna


Poradnia okulistyczna

Numer telefonu: 14 61 53 307

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 07:30-20:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-19:00


Poradnia proktologiczna

Numer telefonu: 14 61 53 307

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 07:30-20:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-19:00


Poradnia urologiczna

Numer telefonu: 14 615 33 07

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek – piątek: 07:30-20:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 08:00-19:00


Poradnia urologiczna

Numer telefonu: 14 612 20 52

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek: 15:00-17:25
Piątek: 15:30-18:00

Godziny przyjęć dla pacjentów SP ZOZ w Bochni
Poniedziałek: 15:00-16:00
Piątek: 17:00-18:00

Godziny przyjęć dla pacjentów spoza SP ZOZ w Bochni
Poniedziałek: 16:00-17:00
Piątek: 16:00-17:00


Lista Pracowni


Punkt Pobrań

Godziny przyjęć dla pacjentów SP ZOZ w Bochni
Poniedziałek-piątek: 07:00-14:30
Sobota: 07:00-14:00


Pracownia analityczno – hormonalna

Numer telefonu: 14 612 53 311

Godziny przyjęć dla pacjentów SP ZOZ w Bochni
Czynne całą dobę 7 dni w tygodniu


Pracownia serologii i bank krwi

Numer telefonu: 14 61 53 343 lub 14 610 01 37

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek-piątek: 07:30-15:00

Godziny przyjęć
Poniedziałek-środa: 07:30-10:00


Pracownia EKG

Numer telefonu: 14 61 53 305


Pracownia ECHO

Numer telefonu: 14 61 53 318 lub 608 052 732

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek-piątek: 08:30-13:30


Pracownia USG

Numer telefonu: 14 61 53 266

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek-piątek: 10:30-14:00


Pracownia endoskopii

Numer telefonu: 14 61 53 352

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek-piątek: 07:30-15:00


Pracownia rentgenodiagnostyki (RTG)

Numer telefonu: 14 615 32 66

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek-piątek: 10:30-14:00


Pracownia tomografii komputerowej

Numer telefonu: 14 61 53 266

Dni i godziny przyjęć:
Poniedziałek: 08:00- 18:00
Wtorek: 08:00- 15:00
Środa: 08:00-14:00
Piątki: 08:00- 15:00


Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MRI)

Numer telefonu: 14 696 89 95

Dni i godziny rejestracji:
Poniedziałek-piątek: 08:00-20:00